เสายาง HAMheart H-R

หมวดหมู่สินค้า: เสา
300บาท ลดทันที 80 บาท
ราคา 220บาท

15 มีนาคม 2562

ผู้ชม 5460 ผู้ชม

140-170Mhz.

Freq.Rang                      : 140-150 MHz.

                                        : 150-160 MHz.

                                        : 160-175 MHz.

Gain                                : 2 dB

Collapsed                        : 16.2 cm.

Extended                         : 64.4 cm.

Impedance                       : 50 ohm

Band Width                     : 15 MHz

Colour                              : Black

                                          : Chrome

Connector                        : BNC

                                          : TNC

                                          : SMA

Power Handling               : 10 Wmax.

 

245Mhz.

Freq.Rang                        : 244-248 MHz.

Type                                  : 5/8 Telescopic

Gain                                   : 3 dB

Collapsed                          : 16.5 cm.

Extended                            : 65 cm.

Impedance                          : 50 ohm

Band Width                         : 6 MHz

SWR                                      : <1.5

Colour                                  : Black

Connector                           : BNC or TNC

Power Handling                  : 10 Wmax.

Weight                                  : 55 g.

 

มีให้เลือก 4 ความถี่

- 140-150 Mhz.

-150-160 Mhz.

-160-175 Mhz.

-244-248 Mhz.