วิทยุสื่อสาร YAESU FT-2980R

7,000บาท ลดทันที 1,801 บาท
ราคา 5,199บาท

19 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 9874 ผู้ชม

Features

 • กำลังส่ง 60w / 30w / 10w / 5w
 • ความถี่ 144.000-147.000 Mhz
  • ลำโพงเสียงดัง 3w.
  • จอ LCD ขนาดใหญ่ 6 หลัก เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
  • แสดงผลหน้าจอได้ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร
  • ช่องความจำ 200 ช่อง
  • Built in CTCSS/DCS Encode/Decode
  • DTMF Direct Access Microphone
  • RF-Level Squelch
  • Dual Receive (DW)
  • TOT
  • Automatic Repeater Shift ( ARS )
  • 4 – Level Display Dimmer
  • APO / Versatile Scanning Capability