นโยบายความเป็นส่วนตัว

หมวดหมู่: นโยบาย

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่สำนักงาน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมายเลขบัตรเครดิต
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • เวลาเข้าเว็บไซต์
 • เพศ
 • การตั้งค่าต่างๆ
วัตุประสงค์ของการจัดเก็บ
เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา และ/หรือคุณอาจจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการตลาดของเรา เช่น
 • เพื่อติดต่อและเสนอบริการของเราหรือข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ซึ่งคุณอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับเรา
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว
 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บและถูกตรวจสอบผ่านทางระบบชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บอย่าถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ทรีโอ แมส จำกัด และจะถูกลบทันทีหลังจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบชำระเงินของบุคคลที่สาม
 
การแชร์ข้อมูลของท่าน
 • ผู้ขาย/นายหน้า ในบางกรณี เราอาจทำการแชร์ข้อมูลของคุณต่อผู้ขายหรือนายหน้าซึ่งได้รับอนุญาต ได้แก่ OMISE Co., Ltd เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น การประมวลผลบัตรเครดิต
 • องค์กรอื่นๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์ข้อมูลด้วย

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

 • จนกว่าท่านจะแจ้งให้ลบข้อมูล

กรณีที่ท่านต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลของตน สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ทรีโอ แมส จำกัด

1358/17 หมู่ที่4 ถนนเทพารักษ์ กม.1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-394-0999  โทรสาร 02-394-4424

Email: info@triomass.co.th

27 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 258 ครั้ง