บริษัท ทรีโอ แมส จำกัด

อนึ่ง บริษัทฯมีนโยบายให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาถูก และเลิกการค้ากำไรเกินควร หรือ เรียกว่า ขายแพงซะเคยตัว ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมีสิทธิ์เลือกซื้อสินค้าได้ราคาที่ยุติธรรม

บริษัท ทรีโอ แมส จำกัด มีนโยบายที่ไม่นำเครื่องวิทยุสื่อสารปลอม และ/หรือ เครื่องไม่ผ่านการตรวจสอบจาก กทช. (เครื่องเถื่อน) มาจำหน่ายให้กับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ท่านมั่นใจได้อย่างไร ว่าเครื่องยี่ห้อดังๆ ไม่มีสติกเกอร์ NTC ID.BXXXX-XX-XXXX จะไม่ใช่สายพันธ์มังกร (เครื่องจีน)

ศูนย์บริการด้วยเครื่องมือมาตราฐานผู้นำเข้า HP 8935, 8920A, MARCONI 2955B ตรวจสอบวิทยุสื่อสาร ก่อนส่งมอบถึงมือท่าน

วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป (CB)

อุปกรณ์และสินค้าอื่นๆ

  บริการของ ทรีโอแมส

จำหน่ายวิทยุสื่อสาร-อุปกรณ์

จำหน่ายวิทยุสื่อสาร-อุปกรณ์

เช่าวิทยุสื่อสาร

เช่าวิทยุสื่อสาร (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปี)

ซ่อม-ตรวจเช็ค On-Site Service วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์

ซ่อม-ตรวจเช็ค On-Site Service วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์

ติดตั้ง วิทยุสื่อสาร-เสาอากาศ

ติดตั้ง วิทยุสื่อสาร-เสาอากาศ นอกสถานที่

ใบอนุญาต ใช้ ตั้ง บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

เอกสารประกอบในการทำใบอนุญาต ใช้ ตั้งสถานี บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ขอใบเสนอราคา